Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
MCE 102 Mekatronik Mühendisliğine Giriş 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 201 Mühendislik Mekaniği I: Statik 3 0 3 6
EEE 205 On kosul Elektrik Devre Temelleri 2 2 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
MATH 250 Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 3 0 3 6
ME 203 Teknik Resim 1 4 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 204 On kosul Mühendislik Mekaniği II: Dinamik 3 0 3 6
EEE 206 On kosul Elektroniğe Giriş 2 2 3 5
EEE 242 Sayısal Tasarım 2 2 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
MCE 202 Mikrodenetleyiciler 2 2 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 301 On kosul İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler 3 2 4 7
ELEC 003 Seçmeli Ders III 2 2 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 4 0 4 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
MCE 303 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler 2 2 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 4 0 4 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 2 2 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
MCE 304 Aletli Ölçme 3 2 4 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 311 Kontrol Sistemleri 2 2 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
FENG 497 On kosul Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
MCE 302 Mekatronik Sistem Tasarımı 2 2 3 6
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 2 2 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 2 2 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 4
FENG 498 On kosul Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
MCE 411 Robotlara Giriş 3 2 4 6
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 215 Bilgisayar Bilimlerinde Ayrık Yapılar 3 0 3 6
CE 221 On kosul Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 2 4 7
CE 223 Veri Tabanı Sistemleri 3 2 4 7
CE 302 On kosul Mikroişlemciler 2 2 3 8
CE 303 On kosul İşletim Sistemleri 3 2 4 8
CE 304 İşletim Sistemleri Güvenliği 2 2 3 5
CE 306 On kosul Bilgisayar Ağları ve İletişimi 2 2 3 7
CE 308 On kosul Hesaplama Kuramı 3 0 3 7
CE 320 MATLAB ile Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
CE 322 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CE 344 İleri Otomatik Öğrenme 3 0 3 5
CE 345 Otomatik Öğrenmeye Giriş 3 0 3 5
CE 350 Linux Araçları ve Kabuk Programlama 3 0 3 5
CE 360 Kablosuz İletişim 3 0 3 5
CE 370 Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri 3 0 3 5
CE 380 Hesaplamalı Geometri 3 0 3 5
CE 390 Algoritma Analizi 3 0 3 5
CE 395 Otomatik Öğrenme Özel Konuları 3 0 3 5
CE 401 Algoritma Tasarımı 3 0 3 5
CE 403 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon 2 2 3 5
CE 405 Biyoenformatik için Programlama 3 0 3 5
CE 407 Bulut Bilişim Temelleri 3 0 3 5
CE 450 Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama 3 0 3 5
CE 455 Derin Sinir Ağları 3 0 3 5
CE 462 Seyrek Temsillemeye Giriş 3 0 3 5
CE 466 Bilgisayarla Görme 3 0 3 5
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 5
CE 476 Müzik ve Bilgisayar 3 0 3 5
CE 477 Veri Bilimi 3 0 3 5
CE 485 Doğrusal ve Tamsayı Programlama 3 0 3 8
CE 490 Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 5
EEE 302 On kosul Haberleşmenin İlkeleri 2 2 3 7
EEE 413 On kosul Sayısal İşaret İşleme 2 2 3 6
EEE 416 On kosul Radar, Sonar ve Sismik İşaret İşleme 2 2 3 5
EEE 426 Uzaktan Algılama 2 2 3 5
EEE 441 Telekomünikasyon I 2 2 3 6
EEE 442 On kosul Sayısal Haberleşme 3 2 3 5
EEE 461 On kosul Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 6
IE 252 On kosul Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller 2 2 3 6
IE 311 On kosul Kantitatif Üretim Planlaması 3 0 3 6
IE 312 On kosul İmalat Dinamikleri ve Denetimi 3 0 3 6
IE 313 İnsan Faktörleri Mühendisliği 3 0 3 5
IE 314 On kosul Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı 3 0 3 5
IE 315 On kosul Sıralama ve Çizelgeleme 3 0 3 6
IE 325 Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi 3 0 3 5
IE 326 On kosul Envanter Planlama 3 0 3 6
IE 327 On kosul Üretim Yönetiminde Özel Konular 3 0 3 6
IE 328 Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi 3 0 3 5
IE 329 Yalın Üretim 3 0 3 5
IE 337 On kosul Endüstride Benzetim Uygulamaları 2 2 3 6
IE 338 On kosul İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller 3 0 3 6
IE 339 On kosul Kuyruk Sistemleri 3 0 3 6
IE 341 On kosul Rassal Süreçlere Giriş 3 0 3 6
IE 342 Karar Teorisi 3 0 3 5
IE 343 Veri Madenciliği 3 0 3 5
IE 344 Kalite Maliyetleri 3 0 3 5
IE 345 Teknolojide Yenilikçilik 3 0 3 5
IE 346 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 5
IE 354 On kosul Kombinatoryel Optimizasyon 3 0 3 6
IE 355 On kosul Matematiksel Modelleme Sanatı 2 2 3 6
IE 357 On kosul Optimizasyonda Özel Konular 3 0 3 6
IE 358 On kosul Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler 3 0 3 6
IE 359 On kosul Ağ Optimizasyonu 3 0 3 6
IE 361 On kosul Oyun Kuramı 3 0 3 6
IE 371 Mühendislik Sistemleri Analizi 3 0 3 6
IE 372 Proje Yönetimi 3 0 3 5
IE 373 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları 2 2 3 5
IE 374 Uygulamalı Üretim Sistemleri 2 2 3 5
IE 375 Finansal Mühendislik 3 0 3 5
MCE 310 On kosul Sistem Dinamiği ve Kontrol 2 2 3 5
MCE 403 Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlere Giriş 3 0 3 5
MCE 412 Otonom Robotik 3 0 3 5
MCE 422 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3 0 3 5
MCE 423 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniğine Giriş 2 2 3 5
MCE 431 Mekanik Titreşimler 2 2 3 5
MCE 441 Taşıt Aerodinamiği 3 0 3 5
ME 201 Mühendislik Termodinamiği 4 0 4 5
ME 202 Malzeme Bilimi 2 2 3 5
ME 204 İmalat Teknolojileri 2 0 3 6
ME 208 On kosul Malzemelerin Mekaniği 3 0 3 5
ME 301 On kosul Makine Dinamiği 2 2 3 5
ME 304 On kosul Isı Transferi 2 2 3 5
ME 306 On kosul İleri Malzeme Bilimi 2 2 3 5
ME 307 On kosul Makina Elemanları I 2 2 3 6
ME 308 On kosul Makina Elemanları II 2 2 3 6
ME 440 Biyo Malzemeler 2 2 3 5
ME 450 Kompozit Malzemeler 2 2 3 5
ME 460 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 2 2 3 5
SE 204 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 5
SE 302 On kosul Yazılım Mühendisliğinin İlkeleri 3 0 3 5
SE 306 On kosul Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2 2 3 5
SE 307 Nesnel Tabanlı Programlamanın Kavramları 2 2 3 7
SE 309 On kosul Programlama Dilleri Kavramları 2 2 3 8
SE 310 İleri C++: Şablonlar ve Soysal Programlama 3 0 3 5
SE 311 On kosul Yazılım Mimarisi 2 2 3 7
SE 313 On kosul Bilgisayar Grafiği 3 0 3 5
SE 315 Yazılım Proje Yönetimi 2 2 3 5
SE 320 Bilgisayar Oyunlarına Giriş 3 0 3 5
SE 330 İleri Düzeyde Oyun Geliştirme 3 0 3 5
SE 340 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 3 4
SE 344 Yazılım Testi 3 0 3 5
SE 350 Oyun Tasarımı 3 0 3 5
SE 352 Bilgisayar Oyunlarında Ağ Programlama 3 0 3 5
SE 354 Bilgisayar Oyunlarında Yapay Zeka 3 0 3 5
SE 360 Yazılım Geliştirmede İlerlemeler 3 0 3 5
SE 362 Sunucu-Taraflı Skript Dilleri 3 0 3 5
SE 366 Sayısal Çözümleme 3 0 3 8
SE 370 Web Servisleri Programlaması 3 0 3 5
SE 372 Web Sayfası Tasarımı:HTML5 3 0 3 5
SE 380 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
SE 390 Mobil Cihazlar için Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE 420 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 3 0 3 5
SE 431 Bilgisayar Oyunlarında 3B Modelleme 3 0 3 5
SE 432 Bilgisayar Oyunlarında 3B Animasyon 3 0 3 5
SE 460 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
SE 470 Yazılım Bakımı 3 0 3 5
SE 480 İstemci-Taraflı Skript Dilleri 3 0 3 5
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için farklı havuzlardan en az 11 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. Bunlar aşağıdaki gibi alınmalıdır:
 
Seçmeli derslerin;
               - 5 adeti serbest seçmeli, üniversite içinde açılan herhangi bir ders (ELEC 001, ELEC 002, ELEC 005, ELEC 008 ve ELEC 011)
               - 4 adeti MCE Bölüm Seçmeli Ders Havuzundan, teknik seçmeli (ELEC 003, ELEC 007, ELEC 009 ve ELEC 010)
               - 2 adeti MCE Makine Seçmeli Havuzundan (ELEC 004 ve ELEC 006) (ME 201-Mühendislik Termodinamiği, ME 202-Malzeme Bilimi, ME 204-İmalat Teknolojileri ve ME 208-Malzemelerin Mekaniği)

olacak şekilde alınmalıdır.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 9 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden;
               - 3 adedi "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından, (Planda yer alan CHEM 100 ve PHYS 100 dersleri bu kapsamdadır.)
               - 2 adedi "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından, (Planda yer alan MATH 153 ve MATH 154 dersleri bu kapsamdadır.)
               - 2 adedi "Sosyal Bilim alanından (B ve C  alanlarından birer adet),  
               - 2 adedi "Girişimcilik" alanından (FENG 497 ve FENG 498)

alınmalıdır.

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı