EEE 461 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gömülü Sistem Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 461
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 242 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere 8 bitlik ve 16 bitlik mikrodenetleyicilerin temel mimari özelliklerini ve çalışma prensiplerini anlatmak, ticari ve bilimsel tasarım süreçlerinde kullanılan devre simülatörlerini kullanarak, mikrodenetleyici temelli elektronik ve kontrol sistem tasarımları yapmaktır. Ders kapsamında öğrencilere projeler verilecek; trafik ışıkları kontrolü, gerilim düzenleyici, step motor denetleyici, fırın sıcaklık kontrolü gibi elektronik ve kontrol devrelerinin tasarımı ve uygulaması deney olarak yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 8 bitlik ve 16 bitlik mikrodenetleyicilerin temel yapılarını ve çalışma prensiplerini tanımlayabilecektir.
  • Mikrodenetleyicilerdeki G/Ç kapılarını, zamanlayıcıları, sayaçları, DGM üreteçlerini, kesicileri, özel amaçlı yazmaçları programlayabilecektir.
  • Diğer mikrodenetleyicilerle ve ana bilgisayarla seri ve I2C haberleşmesi kurabilecektir.
  • Sayısal-analog çeviriciyi uygulayabilecektir.
  • C programlama dilini kullanarak ile mikronetleyici programlayabilecektir.
  • Diğer endüstriyel cihazlar ile mikrodenetleyiciyi arasında haberleşebilme sağlayabilecektir.
  • Mikrodenetleyici temelli devreleri bir devre simülatörü kullanarak benzetimini yapabilecektir.
  • Mikrodenetleyici temelli kontrol devre projeleri yapabilecektir.
Ders Tanımı 8 bitlik ve 16 bitlik mikrodenetleyicilerin temel yapılarını ve çalışma prensipleri; G/Ç kapıları, zamanlayıcılar, sayaçlar, DGM üreteçleri, kesicileri, özel amaçlı yazmaçlar, karşılaştır ve yakala özeliği, diğer mikrodenetleyicilerle ve ana bilgisayarla seri ve I2C haberleşme, Sayısal-analog çevirici, C programlama dilini ile mikronetleyici programlayama; Diğer endüstriyel cihazlar ile mikrodenetleyiciyi arasında haberleşme sağlama; Mikrodenetleyici temelli devreleri bir devre simülatörü kullanarak benzetim ve sanal cihazların kullanımı; Trafik ışıkları kontrolü, gerilim düzenleyici, step motor denetleyici, optik bağdaştırıcı ile izolasyon. Mikrodenetleyici ile endüstriyel chazların haberleşmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrodenetleyici nedir, genel tanımlar, mikroişlemci ile mikronetleyici arasındaki farklar, mikrodenetleyicilerin temel bileşenleri Ch. 1. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
2 Merkezi işlem birimi, sistem saati, hafıza ve çevre elemanları Ch. 1. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
3 Mikrodenetleyici tipleri, 8-bitlik PIC mikrodenetleyicileri Ch. 1. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
4 Diğer 8-bitlik mikrodenetleyiciler Ders Notları
5 Mikrodenetleyici (MDB) biriminin mimari özellikleri, özel amaçlı yazmaçlar Ch. 2. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
6 G/Ç kapıları, Zamanlayıcılar, Sayaçlar, Analog-Sayısal Dönüştürücüler Ch. 2. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
7 DGM/Yakala/Karşılaştır Özellikleri, Seri kapı ve I2C haberleşmesi, Kesilmeler Ch. 3. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
8 Proteus platformunu kullanarak MDB temelli elektronik sistemlerin tasarımı, Genel tanımlar, Üreteç modelleri Ders Notları
9 Sanal cihazlar, Kütüphaneden eleman seçme; Elemanlara parametre ilişkilendirme; Canlandırma; Elemanları birleştirerek devre oluşturma Ders Notları
10 MDB’ni C dili ile programlama; Proje dosyasını yönetme; Kütüphane fonksiyonlarını kullanma Ch. 4. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
11 C programında hata ayıklama; Derleme ve heks dosyası oluşturma; MDB’ne heks dosyası yükleme Ch. 4. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
12 Tasarım uygulamaları (Trafik ışıkları kontrolü, LCD ve GLCD uygulamaları) Ch. 4. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
13 Tasarım uygulamaları (Step motor kontrolü, güç adaptörü ve düzenleyici) Ch. 4. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
14 Tasarım uygulamaları (Fırın sıcaklık kontrolü, frekans ölçme ve sayaç) Ch. 4. Richard H. Barnett, Sarah Cox, Larry O'Cull, Embedded C Programming and the Microchip PIC, 2003, ISBN: 1401837484
15 Tekrar Ders Notları
16 Tekrar Ders Notları

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
10
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
206

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest