IE 371 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Sistemleri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 371
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mekanik, elektrik, akışkan ve termal sistemlerle ilgili uygulamalara dayanan proseslerin dinamik modelleme ile analizini yapabilmek için kavramsal bir çerçeve oluşturmak, bunun için başlangıç değer problemleri ve ilişkin matematiksel analizler gerçekleştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dinamik sistemlerin önem ve kapsamını anlayabilecektir
  • Dinamik sistemlerin analizinde kullanılan matematiksel modellemeyi yorumlayabilecektir
  • Mekanik, elektrik, imalat ve bilgisayar sistemleri gibi çeşitli alanlarda görülen dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi uygulamalarını analiz edebilecektir
Ders Tanımı ”Mühendislik Sistem Analizi” genel başlığı iki ana özelliği kapsamaktadır.Birincisi proses kavramıdır. Bir mühendis öncelikle , bir sistemin tasarımıyla ilgilenmektedir. Sistem, üretim prosesidir.Temel amaç,prosesi modellemek,tasarlamak,işletmek ve kontrol etmektir.İkinci özellik ise birinci özelliğin sonucudur. Proses zamana bağlı olarak değişir, bu yüzden dinamik prosestir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel modelleme ve dinamik sistemler.Modellemenin temelleri.Dinamik sistemin tanımlanması.Eşitliklerin kaynağı ve modelin yapılandırılması. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 1
2 Basit diferansiyel eşitlikler olarak başlangıç değeri problemlerinin gözden geçirimi. Birinci ve İkinci sıra doğrusal dinamik sistemler. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 1
3 Taylor Serisi açılımı ile doğrusal hale getirme. Laplace dönüşümü. Ters Laplace dönüşümü. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 2
4 Laplace Dönüşümleriyle başlangıç değeri problemlerinin çözümü System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 3
5 Mekanik Sistemler: iş I enerji ve güç sistemlerinin modellenmesi ve analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 4
6 Pnömatik sistemler. Mekanik sistemlerin uygulaması. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 4
7 Akışkan ve termal sistemler:Likid seviyesinin, hidrolik ve termal sistemlerin modellenmesi ve analizi. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 5
8 Akışkan ve termal sistemlerin uygulamaları System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 6
9 Ara sınav
10 Dinamik sistamlerin modellemesine Transfer fonksiyonu yaklaşımı System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 7
11 Dinamik analize Statespace yaklaşımı System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 8
12 İlk ve ikinci sıra süreçlerinin Time domain analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 9
13 Elektrik sistemleri: elektromekanik sistemlerin modellenmesi ve analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 10
14 Frequency domain analizi ve uygulamaları System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 11
15 Proses kontrolünün temelleri System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 11
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004. ISBN 013124714X
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest