IE 328 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 328
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası, ulusal ya da local tüm şirketler için uzun vadeli performansını sağlamak amacı ile belirlenmesi gereken iletişim, aksiyon ve transformasyonu ortaya koymak ve açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim ve hizmet aktivitelerin kapsamını ve içeriğini tanımlıyor olabilecek.
  • Temel iş modellerini tanımlıyor, müşterileri, pazarları ve ürün segmentasyonunu yapıyor olabilecek.
  • Yukarıda bahsedilen metod ve teknikleri uyguluyor olabilecek.
  • İş hayatında iş başarısına sahip olmak için üretim ve hizmet yönetimi üzerindeki operasyonel yönetimin etkisinin farkındalığına sahip olabilecek.
Ders Tanımı Bu ders IE 328 ve ISE 360 ile ilgili konuları kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Servis Operasyon Yönetimine Giriş
2 Operasyonları yöneten yöneticilerin zorluklarını anlamak – servis konseptini geliştirmek ve kullanmak
3 Müşterileri ve ilişkileri anlamak Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
4 Müşteri beklentisi, algısı ve tatminini anlamak, segmente edebilmek ve müşteri tatminini sağlamak Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
5 Tedarik zincirini, ilişkilerini yönetmek ve tedarik netwörkünü anlamak Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
6 Müşteri deneyimini tasarlamak Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
7 Servis prosesini tasarlamak Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
8 Ara Sınav
9 Ölçme, Kontrol ve Yönetim Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
10 Çalışanları ( ekipleri ) ve servis kaynaklarını yönetmek Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
11 Sürekli gelişimi sağlamak – problemlerden ve diğer operasyonlardan öğrenmek – strateji oluşturmak ve uygulamak Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
12 Dünya çapında servis organizasyonu kurmak için organizasyonel kültürü ve değişimi anlayarak etkileşim sağlamak Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
13 ÖĞRENCİ SUMMATIVE PREZENTASYONLARI Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
14 ÖĞRENCİ SUMMATIVE PREZENTASYONLARI Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Service Operations Management, R. Johnston, G. Clark, and M. Shulver, 4/e, Pearson
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
40
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
27
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest