CE 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Veri Tabanı Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 223
Güz/Bahar
3
2
4
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar veya yazılım mühendisi olacak bir öğrenciye veritabanı sistemleri ile ilgili temel bilgileri sunmaktır. Derste, ilişkisel veri modeli ve bir tasarım aracı olarak varlıkilişki veri modeli kapsamlı olarak ele alınmaktadır. İlişkisel veritabanı şema tasarımı yapılabilmesi için fonksiyonel ve çokdeğerli bağımlılık normalizasyon süreci içinde detaylı olarak işlenmektedir. SQL veritabanı dili ve SQL sorgu dilinin işlem yönetimi, indeksleme, kısıtlar, tetikleyiciler ve yetkilendirme gibi sistem unsurları, veritabanı programlamanın farklı yöntemlerini gösteren laboratuar uygulamaları ile detaylı bir şekilde çalışılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir veritabanı uygulamasına özel veritabanı şemasının tasarımında ihtiyaç duyulan tüm bilgiyi saptayıp tanımlayabilecek,
  • Bir bilgi yönetim sistemi veritabanının, E/R diagramları kullanıp, tabloların normalizasyonunu yaparak kavramsal ve fiziksel tasarımını yapabilecek,
  • İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin temel terminoloji, kavram ve yazılım araçlarını anlayabilecek,
  • SQL kullanarak veritabanlarını sorgulayabilecek,
  • Eşzamanlı işlemleri uygun bir şekilde yöneterek veritabanı uygulamaları gerçekleştirebilecek,
  • Uygulamaların performansını arttırmak amacıyla faydalı ve düşük maliyetli indeksler ve ilave veri yapıları kullanarak veritabanının tasarımını düzenleyebilecektir.
Ders Tanımı Hem veritabanı tasarımına hem de veritabanı uygulama programları geliştirmeye yönelik konular işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction to Database Systems, Relational Data Model, Semi Structured, Data Model J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 1, Ch. 2.1, 2.2, 2.3, Ch. 11.1, 11.2, 11.3)
2 Entity-Relationship Data Model J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
3 Introduction to Relational Databases, Functional Dependencies J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)
4 Design of Relational Databases, Multivalued Dependencies J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 3.6, 3.7)
5 Functional Dependencies and Multivalued Dependencies Revisited J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)
6 Introduction to SQL (Part I) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2)
7 Introduction to SQL (Part II) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 5.2, 6.4, 6.5)
8 Ara Sınav
9 Constraints and Triggers J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 7)
10 SQL Programming: Embedded SQL, PSM (PL/SQL) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 9.3, 9.4)
11 SQL Programming: CLI, JDBC, PHP/PEAR J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7)
12 Transactions, Views, Indexes J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 6.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
13 SQL Authorization J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 10.1)
14 Logical Query Languages (Datalog) and SQL Recursion J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 5.3, 5.4, 10.2)
15 Warehousing, Data Cubes, Data Mining J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 10.6, 10.7)
16

 

Dersin Kitabı Ders kitabı "J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008" ve ders yansıları (Kitap için URL: http://wwwdb.stanford.edu/~ullman/fcdb.html)
Önerilen Okumalar/Materyaller Referans Kitap : Silberschatz et. al., Database System Concepts, 4th ed., McGrawHill, 2002.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
7
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
15
Ödev
12
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
2
Ödev
12
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest