SE 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Oyun Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 350
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere oyun tasarımın (ve genel anlamda) tasarımın temel kavram ve çalışma ilkeleri ile tanıştırmaktır. Uygulama ile el ele giden ve hem oyuncu-odaklı hem de döngüsel/yinelemeli bir tasarım anlayışı üstüne kurulu olan derste, haftalık olarak sunulan teorik bilgilerin yanı sıra, öğrencilerden (dijital ve dijital-olmayan) bir oyunu, fikir aşamasından başlayarak nihai ürün aşamasına dek geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler teorik derslerin yanı sıra uygulamalarla da sınanacaklardır. Öğrenciler oyun geliştirme uygulamaları esnasında dersin hocaları ve diğer danışmanları tarafından etkin biçimde desteklenecek ve yönlendirileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler kendi oyunlarının yanı sıra başkalarının ve piyasada bulunan oyunları, derste öğrendikleri oyun tasarımı ve genel tasarım kavramlarını kullanarak düzeyli ve anlamlı biçimde analiz ederek tartışabilecekler.
  • Öğrenciler oyun geliştirme sürecine dair, konsept geliştirme aşamasından başlayarak nihai ürünün kullanıcıya sunumuna dek, işler bir bilgi dağarcığına ve pratik deneyime sahip olacaklardır: oyun çekirdeği geliştirme, prototip yapımı, test seanslarının organize edilmesi ve proje dökümantasyonu.
  • Öğrenciler, hedef kitleleri olan oyuncu profilinin sözcülüğünü üstlenmeyi ve oyuncuların çıkarlarını ön planda tutan duyarlı bir tasarımcı anlayışına sahip olarak, döngüsel/yinelemeli, prototip ve test yapma odaklı katılımcı ve kolektif bir çalışma üslubuna sahip olurlar.
  • Öğrenciler oyun projesi planlaması konusunda sağlam bir nosyona sahip olarak projenin günü gününe idaresi ve proje dökümantasyonu konusunda bilgi sahibi olacak.
  • Öğrenciler ayrıca oyun endüstrilerinin ticari başarı ve eğlence faktörü gibi önceliklerini çevrecilik, ayrımcılık vs gibi konularda duyarlı olmakla dengeleyen sorumlu bir tasarım anlayışı geliştirmiş olacaklar.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler oyunların yaratılması süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu bilgileri geliştirdikleri oyunlara aktarma şansı bulacaklardır

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş Fullerton, Ch. 1
2 Oyun Tasarımında Temel Elemanlar ve Blokların İnşası I Fullerton Ch. 2 Brathwaite/Schreiber, Ch. 1
3 Oyun Tasarımında Temel Elemanlar ve Blokların İnşası II Fullerton Ch. 3 and 4 Brathwaite/Schreiber, Ch. 2-3
4 Oyun Projesi (Adım 1): Yapılabilir Bir Oyun Konsepti Geliştirmek Fullerton, Ch. 5
5 Oyun Projesi (Adım 2): Oyun Mekaniklerinin Kontrol Edilebilir Büyümesi Presentation slides
6 Oyun Projesi (Adım 3): Oynanışa Derinlik Eklemek Presentation slides
7 Oyun Projesi (Adım 4): Belirsizlik ve Gizem Eklemek Presentation slides
8 Oyun Projesi (Adım 5): Oyun Testi: Konsepte ve Çalışan İlkelere Genel Bakışı Fullerton, Ch. 6-7
9 Vize sınavı
10 Oyun Projesi (Adım 6): İşlevselliğin Test Edilmesi Fullerton, Ch. 6-7
11 Oyun Projesi (Adım 7): Dengenin Test Edilmesi Fullerton, Ch. 6-7
12 Oyun Projesi (Adım 7 tekrar): Dengenin Test Edilmesi Fullerton, Ch. 6-7
13 Oyun Projesi (Adım 8): Bütünlüğün Test Edilmesi Fullerton, Ch. 6-7
14 Oyun Projesi (Adım 9): Gelecekteki Yönelimler Brathwaite/Schreiber, various chapter
15 Oyun Günü: Proje Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Tracy Fullerton (2006). Game Design Workshop (2nd Edition). New York: Elsevier. Brenda Brathwaite and Ian Schreiber (2011). Challenges for Game Designers. Boston: Charles River Media.
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders yansıları ve internet kaynakları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest