ME 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Malzeme Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 306
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  ME 202 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere - Malzemelerin özellikleri ve uygulamalarını kavratmak - Malzemelerin imalat ve işlenme süreçleri hakkında bilgi vermek - Malzemelerin elektriksel, ısıl , manyetik ve optik özelliklerini açıklamak - Malzeme seçimi ve tasarımı için bir temel oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Metallerin özelliklerini ve uygulama alanlarını açıklayabileceklerdir.
  • Seramiklerin özellikleri ve uygulama alanlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Malzemelerin imalatı için uygun bir işleme tekniği seçebileceklerdir
  • Malzemelerin elektriksel, manyetik, ısıl ve optik özelliklerini açıklayabileceklerdir.
  • Malzemelerin özelliklerine göre uygulamaları alanlarını tanımlayabileceklerdir
  • Malzeme mühendisliğindeki ekonomik, çevresel, sosyal sorunları tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Malzemelerin Uygulama Alanları, Malzemlerin Özellikleri

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Demir Esaslı Alaşımlar, Demir Esaslı Olmayan Alaşımlar, Metal Alaşımların ekonomik yönden önemi W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 13
2 Seramiklerin Faz Diyagramları, Seramiklerin Mekanik Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 14
3 Polimerlerin Mekanik Özellikleri, Polimerlerin Mekanik Deformasyonu, Polimerlerin Kristallizasyonu W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 15
4 Polimerlerin Kristalizasyonu, ve Camsı Geçiş Olayları, Polimer Tipleri, Partikül Takviyeli Kompozitler W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 15 W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 16
5 Fiber Takviyeli Kompozitler, Metallerin Üretimi W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 16 W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 17
6 Seramiklerin ve Polimerlerin Fabrikasyonu ve İşlenmesi, Metallerin Korozyonu, Polimerlerin Bozunması W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 17 W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 18
7 İletkenlik, Yarı iletkenlik, Iyonik Seramiklerde ve Polimerlerde Elektriksel İletim W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 19
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Dielektrik, Ferroelektriklik ve Piezoelektrik Davranış W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 19
10 Malzemelerin Termal Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 20
11 Malzemelerin Manyetik Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 21
12 Metallerin ve Ametallerin Optik Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 22
13 Optik Uygulamalar W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 22
14 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Ekonomik Sorunlar W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 23
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı

Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Foundations of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 4E, McGraw-Hill, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest