CE 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hesaplamalı Geometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 380
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere geometrik problemlerin algoritmik yöntemler kullanarak çözülme tekniklerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel hesaplamalı geometri cisimlerinin formal tanımlamasını yapabilir
  • Hesaplamalı geometri problemlerine, eğer mevcutsa polinom zamanlı algoritmalar geliştirebilir.
  • Verilen bir nokta kümesinin konvex kabuğunu hesaplayabilir.
  • Verilen bir nokta kümesinin Voronoi diagramını hesaplayabilir.
  • Verilen bir nokta kümesinin Delaunay nirengisini hesaplayabilir.
  • Verilen bir poligonu üçgenlere ayırabilir
  • Verilen bir poligonu konvex veya monoton poligonlara parçalayabilir
Ders Tanımı Belli başlı hesaplamalı geometri problemleri, bunların algoritmik çözümleri ve hesaplamalı geometri problem çözme teknikleri.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Poligon Nirengi Teşkili I Bölüm 1, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
3 Poligon Nirengi Teşkili II Bölüm 1, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
4 Polygon Parçalama Bölüm 2, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
5 İki Boyutta Konveks Kabuklar I Bölüm 3, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
6 İki Boyutta Konveks Kabuklar II Bölüm 3, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
7 Gözden Geçirme
8 Arasınav
9 Üç Boyutta Konveks Kabuklar I Bölüm 4, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
10 Üç Boyutta Konveks Kabuklar II Bölüm 4, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
11 Voronoi Diyagramları Bölüm 5, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
12 Delaunay Nirengi Bölüm 5, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
13 Arama ve Kesişimler I Bölüm 7, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
14 Arama ve Kesişimler II Bölüm 7, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
15 Gözden Geçirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke, Cambridge University Press

Önerilen Okumalar/Materyaller Computational Geometry Algorithms and Applications (3rd Edition), Mark De Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars, SpringerVerlag Publishing

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest