CE 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Bilimlerinde Ayrık Yapılar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 215
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, bilgisayar bilimlerinin en çok kullanılan yapılarına sağlam temeller atar, ispat tekniklerini açıklamak, hesaplama teorisine giriş yapmak için gerekli temeli atar ve olasılık teorisinin temel kavramlarına giriş yapmayı sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • mantıksal argumanlarda daha büyük bir dikkat kazanmak
  • temel matematiksel gösterim ve kavramları pratikte kullanmak
  • matematiksel ispatların(doğrudan ispat,olmayana ergi, matematiksel tümevarım) temel kavramlarını öğrenerek pratik yapmak
  • standart mantıksal sembolleri güvenle ele alabilmek
  • başlıca kombinasyonel ve sayma problemlerini çözmek
  • karmaşık matematiksel ifadeleri basitleştirmek ve belirli bağlamlarda genel formülleri uygulamak
Ders Tanımı Ders kapsamında Boolean cebri, mantık, kümeler kuramı, bağıntı ve fonksiyonlar, çizge teorisi, temel sayma kuralları, kombinatorik, ve temel olasılık teorisi yer almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mantık: Önermeler Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 1, Sections 1.1-1.3
2 Mantık: Yüklem Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 1, Sections 1.4, 1.5
3 Mantık: Mantık ve Kanıtlar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 1, Sections 1.6, 1.8, 1.9
4 Kümeler, Fonksiyonlar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 2, Sections 2.1-2.3
5 Diziler ve Toplamlar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 2, Section 2.4, 2.5
6 Sayı Teorisi: Bölünebilirlik Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 4, Sections 4.1, 4.2
7 Gözden Geçirme
8 MIDTERM
9 Sayı Teorisi: Asal Sayılar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 4, Sections 4.3-4.5
10 Matematiksel Tümevarım Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 5, Sections 5.1-5.2
11 Sayma Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 6, Sections 6.1-6.4, Chapter 8, Section 8.5
12 Ayrık Olasılık Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 7
13 Bağıntılar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 9, Sections 9.1, 9.3, 9.5, 9.6
14 Kodlama Teorisi Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 12, Section 12.6
15 Çizgeler & Ağaçlar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 10, Sections 10.1-10.3, Chapter 11, 11.1, 11.2
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Discrete Mathematics and Its Applications, Kenneth H. Rosen, 7th edition, McGraw Hill, 2013

Önerilen Okumalar/Materyaller

Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction. R.P. Grimaldi. Fifth Edition. ISBN: 0321211030

Discrete Mathematics for Computer Scientists, J.K. Truss, 2nd edition, Pearson, 1999

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest