SE 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Ölçümü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 460
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı SE460 dersinin amacı, öğrencilerde yazılımın ölçülmesi ve ölçütleri konusunda ortak bir anlayışın geliştirilmesidir. Bu ders, yazılımın ölçülmesi, yazılım kalitesi, iç ve dış ürün özellikleri ve hedefe yönelik ölçme konularını kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılımı ölçmenin önemini ve zorlukalarını tanımlayabilecektir.
  • Yazılımı ölçmeye yönelik temel ve gelişmiş kavramları tanımlayabilecektir.
  • Yazılım ürününün iç ve dış niteliklerinin nasıl ölçüleceğini açıklayabilecektir.
  • Yazılım ölçümü ile ilişkili endüstriyel standartları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Yazılım ölçümü, yazılım mühendisliğinde her geçen gün artan bir öneme sahiptir. Yazılım, ancak yazılım ürünlerinin ölçülmesi ile bir mühendislik ürünü haline gelebilir. SE460 dersi bu amaca yönelik olarak, yazılım ölçütlerini ve yazılımın ölçülmesine yönelik kavramları içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Fenton and Pfleeger, ch.1
2 Ölçmenin temelleri Fenton and Pfleeger, ch.2
3 Amaca yönelik yazılım ölçümü Fenton and Pfleeger, ch.3
4 Deneyime dayalı inceleme Fenton and Pfleeger, ch.4
5 Yazılım ölçme süreci ISO 15939
6 Yazılım ürünü iç özelliklerin ölçülmesi Fenton and Pfleeger, ch.7
7 Fonksiyonel ölçme Kan, ch.18, Sommerville, ch.26
8 Tekrar gözden geçirme
9 Ara sınav
10 Yazılım ürünü iç özelliklerin ölçülmesi Fenton and Pfleeger, ch.8
11 Yazılım ürünü dış özelliklerin ölçülmesi Fenton and Pfleeger, ch.9, ISO 9126
12 Yazılım güvenilirliği ölçümü Fenton and Pfleeger, ch.10
13 Nesneye yönelik yazılım ölçümü Chidamber and Kemerer
14 Nesneye yönelik yazılım ölçümü Chidamber and Kemerer
15 Genel değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Fenton and Pfleeger, Software Metrics: A Rigorous & Practical Approach, 2nd ed., PWS Publishing Company, 1998..
Önerilen Okumalar/Materyaller Imagix 4D is an industry standard tool for source code analysis,static code analysis, software metrics and documentation. Kan S., Metrics and Models in Software Quality Engineering, , 2nd ed, AddisonWesley, 2003.ISO/IEC 15939: 2007. System and Software EngineeringMeasurement Process, International Organization for Standardization, 2007.ISO/IEC 91261: Software Engineering – Product Quality – Part 1: Quality model, International Organization for Standardization, 1999.Guide to the Software Engineering Body of Knowledge: 2004 ed., Abran and Moore, IEEE, April 2005.Sommerville, Software Engineering, 8e, AddisonWesley, 2007.The Common Software Measurement International Consortium, http://www.cosmicon.com/.Chidamber and Kemerer, A Metrics Suite for Object Oriented Design, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 20, No. 6, June 1994.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest