SE 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Geliştirmede İlerlemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 360
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders Java programlama dilinde ileri konular sunmaktadır. Ders, Java programlama'nın temellerini daha önceden öğrenmiş olan öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Ders sınıf / nesne, yöntem, kapsülleme, girdi / çıktı, istisnalar ve kalıtım kavramları ve çokbiçimlilik konularının kısa bir tekrarı ile başlamaktadır. Java'daki grafik kullanıcı arabirimleri (GUI), yerleştirme yöneticilerinin kullanımı ve olay dinleyicisi nesnelerinin tasarımı anlatılmaktadır. Seri hale getirme, XML ve JSON veri işleme, çoklu iş parçacığı, soket ve veritabanı bağlantısı gibi gelişmiş konular ele alınmaktadır. Öğrenciler Junit kullanarak test etmeyi ve hata ayıklama işlemi yapacaklardır. Öğrencilerden, bir GUI'den oluşan ve en az iki ileri programlama konusunu kullanan oldukça karmaşık bir Java programının tasarımını ve gerekleştirmesini içeren bir projeyi tamamlamaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Java koleksiyonlar çerçevesini kullanabilecek
  • GUI tabanlı programlar geliştirebilecek
  • Çok iş parçacıklı soket programları geliştirebilecek
  • Bir veritabanına bağlanabilecek ve veri işleyebilecek
  • Programları Junit ve debugger kullanarak test edebilecek.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere Java programlama dilinde ileri düzey konuları anlatmakatadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sınıflar, Nesne Tabanlı Tasarım ve Kalıtım, Horstmann, Bölüm 2, 7, ve 9
2 Soyut sınıflar, arayüzler, çokbiçimlilik ve dinamik bağlama Horstmann, Bölüm 8
3 Olay giderme ve istisnai durum işleme Horstmann, Bölüm 10
4 Swing ile GUI programlama Horstmann, Bölüm 17
5 Java Koleksiyon Çerçevesi I Horstmann & Cornell, Bölüm 13
6 Java Koleksiyon Çerçevesi II, Generics Horstmann & Cornell, Bölüm 12 and 13
7 Akışlar, serileştirme ve dosya giriş/çıkış Hortsmann, Bölüm 18
8 MIDTERM EXAM
9 Junit kullanarak test ve hata ayıklama Hoca Notları
10 Veri Tabanı Bağlantısı-JDBC Hoca Notları
11 Soketler ve çoklu iş parçacıkları Hoca Notları
12 XML and JSON ver işlemesi Hortsmann, Bölüm 22
13 Tasarım şablonlarına giriş – “Iterator”, “Observer”, “Composite” şablonları Hoca Notları
14 Proje sunumları
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

1) Big Java, Horstmann, 4th edition, 2010, Wiley, ISBN13: 978-0470553091

2) Core Java, Volume I Fundamentals, 8/e, Horstmann & Cornell, 2008, Prentice Hall, ISBN10: 0132354764,  ISBN13: 978-0132354769

Önerilen Okumalar/Materyaller

Java Docs https://docs.oracle.com/javase/10/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest