SE 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Cografi Bilişim Sistemleri teknolojisinin genel anlamda anlaşılması; öğrencileri cografi nesnelere ait mekansal/grafik ve özellik verilerini kullanmakta gerekli temel bilgileri vermek; çeşitli uygulama alanlarında yapılan örnekleri göstermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -
Ders Tanımı Coğrafi Bilişim Sistemleri arazi kullanım sistemleri ve belediye bilişim sistemlerinden askeri ve polis komuta ve kontrol sistemlerine kadar oldukça geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bu ders öğrencilere Coğrafi Bilişim Sistemleri genel kavramlarını anlatmayı ve özellikle veri çeşitlerini, mekansal veri analizini ve mekansal bilişim arama fonksiyonlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Coğrafi Bilişim Sistemleri teknolojisine ve uygulamalarına giriş “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 1
2 Coğrafi Bilişim Sistemlerinin sistem mimarisi ve temel öğeleri “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 2
3 Coğrafi Bilişim Sistemlerinin diğer disiplinlerdeki kökenleri “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 2
4 Harita grafik verilerinin sayısallıştırılması, Sayısal harita. Vektor ve Raster veri tipleri “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 3
5 Veri toplaması, sayısal harita verileri ve coğrafi nesnelerin özellikler verilerinin sisteme girilmesi. “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 3
6 CBS veritabanı, katman olarak düzenlenmiş veritabanı yapısı. Geri ve ön veri katmanları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 4
7 Mekansal analiz ve coğrafi verilerin istatistik analizi. “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 4
8 CBS yazılım ürünleri, CBS satış alanı, ürün yeterlilikleri. “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 5
9 CBS veri yapıları ve bazı ileri uygulamalar “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
10 CBS altyapı sektöründe uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
11 CBS arazi kullanım ve sağlık hizmetleri sektöründe uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
12 CBS, acil durum ve komuta kontrol sistemleri uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
13 CBS belediye hizmetleri uygulamaları “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver; Ünite 6
14 Sömestrin ana konularının gözden geçirilmesi
15 Öğrencilerin Projelerinin sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “An Introduction to Geographical Information Systems”, I Heywood, S Cornelius, S Carver, Addison Wesley Longman
Önerilen Okumalar/Materyaller “Getting Started with Geographic Information Systems”, Keith Clarke, Prentice Hall, 1999“GIS Online”, B Plewe, Onward Press“Interoperable and Distributed Processing in GIS”, A Vckovski, Taylor & Francis

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest