SE 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Grafiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 313
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  SE 116 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri üç boyutlu bilgisayar grafiklerinin teorik alt yapısı ve pratik uygulamaları ile tanıştırmak, ve onlara modern grafik araçlarını kullanarak öğrendikleri teknikleri uygulamaya geçirmek konusunda tecrübe aktarmaktır. Bu dersin konuları lineer cebir, üç boyutlu grafik teknikleri ve modern grafik araçlarını kullanma olarak özetlenebilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bilgisayar grafiği konusundaki teorik bilgileri bileceklerdir
  • Öğrenciler bilgisayar grafiği tekniklerini bileceklerdir
  • Öğrenciler modern grafik araçlarını kullanmayı bileceklerdir
  • Öğrenciler bilgisayar grafiği tekniklerini uygulamalarında kullanabileceklerdir
  • Öğrenciler bilgisayar grafiğinin arkasındaki matematiksel temelleri tanımlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler bilgisayar grafikleri hakkında teorik bilgi sahibi olabilecek bu bilgileri geliştirdikleri uygulamalara aktarma şansı bulacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Kitabı Ch. 1
2 Bilgisayar Grafik Araçlarını Kullanma Ders Kitabı Ch. 2
3 Analitik Geometri ve Doğrusal Cebir Ders Kitabı Ch. 3
4 3B Modellerin Gösterimi Ders Kitabı Ch. 4
5 3B Vektör Cebiri Ders Kitabı Ch. 5
6 Dönüşümler Ders Kitabı Ch. 6
7 Geometrik Dönüşümler Ders Kitabı Ch. 7
8 Geometrik İşlemler Ders Kitabı Ch. 7
9 Vize sınavı
10 Fizik ve Çarpışma Tespiti Ders Kitabı Ch. 8
11 Aydınlatma ve Renk Kuramı Ders Kitabı Ch. 9
12 Doku Haritalama Ders Kitabı Ch. 10
13 Modern Grafik Donanımı Ders Kitabı Ch. 11
14 Gölgelendirme Ders Kitabı Ch. 12
15 Temel Modelleme Teknikleri Ders Kitabı Ch. 13
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Donald D. Hearn, M. Pauline Baker, and Warren Carithers, Computer Graphics with Open GL (4th edition), Prentice Hall, 2011
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest