IE 373 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstride Bilgisayar Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 373
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenci bu ders bitiminde: Tarihsel gelişimi ile birlikte bugünlere gelen Endüstride Bilgisayar Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacak, Kurumsal Kaynak Planlamaso konusuna giriş yapılarak, alt öğeleri hakkında fikir edinecek, Kurumsal Yazılımlar ile ilgili açıklamaları hakkında işlenecek dersler ile, var olan uygulamaları görecek, CRM ve ERP yazılımları geliştirme ve uygulama konusunda çalışmalar yapmış olacaktır. Bu ders ayrıca; e-ticaret teknolojilerinin temel ilkelerini açıklar ve e-iş, B2B, e-öğrenme, e-devlet gibi kavramları açıklamaya yöneliktir. Öğrenciye e-iş kavramları, uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Endüstride kullanılan kurumsal kaynak planlama yazılımlarının özelliklerini anlatabilecektir
  • ERP modüllerini tanımlayabilecektir
  • ERP yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli etmenleri anlatabilecektir
  • e-iş kavramları, e-iş modelleri ve altyapılarını tarif edebilecektir.
  • Öğrenciler e-ticaret kavramları; Eğitim, bankacılık, turizm ve benzer alanlarda uygulamaları anlayacaktır.
Ders Tanımı ERP laboratuvar uygulamaları, temel modüllerin anlatılmasını kapsayacaktır. Dönem boyunca öğrenciler 2 adet ara gelişme raporu ve 2 adet sunum hazırlayacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ERP nedir, Tarihçesi ve gelişimi
2 ERP Modüllerinin tanıtımı ve giriş, Avantajları Proje grupları, en fazla 5 öğrenci
3 Temel Modüller, kullanıcı tanımları, sistem yönetimi, Ana Tablolar
4 Ürün Ağacı, Rota Yönetimi , Maliyet Analizi Gruplara ERP hikayelerinin atama
5 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
6 Malzeme ve üretim İhtiyaç Planlaması (MRP)
7 Satınalma yönetimi, Stok yönetimi, Kalite Kontrol Birinci İlerleme Raporu
8 Ara Sınav Proje sunumları
9 e-ticarete giriş
10 ET tipleri ve farklılıkları, e-iş, e-ticaret modelleri
11 e-piyasalar, yapıları, mekanizmaları, Ekonomileri, altyapıları
12 e-ticaret uygulamaları, e-satınalma, e-ödeme sistemleri
13 e-ticaretin farklı alanlara ve sosyal topluma genel etkisi e-proje önerisi
14 e-öğrenme, Online Eğitim, örnekler
15 e-devlet servisleri İkinci İlerleme Raporu
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Groover, Mikell P. (2007). Automation, Production Systems, and C.I.M. PrenticeHall: Englewood Cliffs, N.J.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
9
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest