IE 344 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalite Maliyetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 344
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, kalite hataları sebebiyle oluşan gerçek kayıpları hesaplamayı öğretmektir. İç ve dış kalite hatalarına ve doğan sonuçlarına karşı proaktif önlemler alma becerisi kazanma ve gizli kalan hata maliyetlerini keşfetme ve hesaplama ile ilgili bilgi ve tecrübeyi arttırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Kalite hatalarının neler olduğu tanımlayabilir, sınıflandırabilir.
 • Kalite maliyeti hesaplayabilir, genel maliyetteki payını belirleyebilir
 • Kalite kaynaklı gerçek kayıpları keşfedebilir ve gizli hata maliyetlerini hesaplayabilir.
 • Kalite maliyetlerini düşürmek için faaliyet planlama ve takip etmeyi öğrenir,
 • Sürekli iyileştirme, Kaizen felsefesinin kalite maliyeti düşürme ile ilişkisini anlar ve içselleştirir,
 • Takım olarak problem çözme yaklaşımlarını öğrenir ve uygular
Ders Tanımı Kalite Maliyetleri üzerinde çalışma, rekabetçi iş hayatında, maliyet azaltmayı ve optimum kayıp-kazanç oranını gerçekleştirmeyi, müşteri memnuniyetini ve karlılığı arttırmayı sağlar. Bu derste, kalite maliyetlerinin tanımlanması, belirlenmesi, sınıflandırılması, hesaplanması, hedefler konularak değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme ile maliyet azaltma çalışmalarının belirlenmesi ile ilgili adımların teorik olarak açıklanması, uygulama yöntemlerinin gösterilmesi, örneklerle pratik çalışmaların sunulması amaçlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Giriş, Temel Kalite tanım ve Kalite Yönetim Sistem Yapısının gözden geçirilmesi, Kalite, önleme, düzeltme, iyileştirme, hata tanımlama, süreç, Pareto, PUKO, vb.), kalite yönetim sistemlerinin gerekliliği, Kalite Güvence, Kalite Kontrol, Kalite Planlaması, Toplam Kalite yönetimi tanımları, dersin içeriğinin aktarılması, dilek ve beklentiler. Temel kalite Tanımları ve Klsite Sistem yapısı slaytları Part1 sunumları
2 a)Kalite Yönetim sistem yapısı ve maliyet ilişkisi( devam) b)Kalite Maliyeti (KM) konsepti Kalite ve maliyet ilişkisinin incelenmesi, kalite maliyeti kavramının tanımlamaları ve yaklaşımlar, önemi, KM konsept geliştirme a)Part1 sunumları ( devam) b)Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition, Ünite 1, b)Part2 Kalite maliyeti eğitmen sunumları
3 Kalite Maliyeti (KM) konsepti Kalite Maliyeti tarihçesi, KM sisteminin hedefi, kalitede gizli maliyetler, Toplam Kalite Yönetimindeki yeri, ISO 9000, VDA 6.1 Kalite Yönetimi sistemindeki yeri. Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition, Ünite 1 Part2 Kalite maliyeti eğitmen sunumları (devam)
4 KM sistem sınıflamaları KM sınıflandırılmaları (önleyici maliyetler, değerlendirme maliyeti hata maliyeti (iç hata ve dış hata), KM sınıfları ile ilgili örnekler verilmesi, sınıf çalışmaları KM öğeleri (görevler, faaliyetler), KM temelleri (Trend analiz, iyileştirme faaliyetleri). Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 2 Part3 KM sınıflamaları eğitmen sunumları
5 KM sistem sınıflamaları (devam) KM sınıflandırılmaları (önleyici maliyetler, değerlendirme maliyeti hata maliyeti (iç hata ve dış hata), KM öğeleri (görevler, faaliyetler), KM temelleri (Trend analiz, iyileştirme faaliyetleri). Sınıf çalışmaları Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 2 Part3 KM sınıflamaları eğitmen sunumları
6 KM sistem sınıflamaları –süreç yaklaşımı Proses yaklaşımı nedir? ISO 9001 -2015 deki yeri Kaplumbağa modeli ile süreç tanımlama Proses maliyeti hesabı Uygunluk –Uygunsuzluk maliyetleri Sınıf çalışmaları Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 2 Part4 KM sınıflamaları – süreç yaklaşımı eğitmen sunumları
7 Yazılı sınav ( Midterm) 1 saat Kalite Maliyet uygulamaları KM yönetimine nasıl başlanacağının belirlenmesi, üst yönetimin dahil edilmesi, Firma içi ve üretim içi kalite maliyetleri prosedürü KM toplama derleme ve analizler, Aktivite temelli maliyetler hesabı, mali departmanın dahil edilmesi, Kalite maliyetlerini tanımlamak, tablo oluşturmak, döküm yapmak Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 3 Part5 KM uygulamaları eğitmen sunumları
8 Kalite Maliyet uygulamaları KM yönetimine nasıl başlanacağının belirlenmesi, üst yönetimin dahil edilmesi, Firma içi ve üretim içi kalite maliyetleri prosedürü KM toplama derleme ve analizler, Aktivite temelli maliyetler hesabı, mali departmanın dahil edilmesi, Kalite maliyetlerini tanımlamak, tablo oluşturmak, döküm yapmak Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 3 Part5 KM uygulamaları eğitmen sunumları
9 Kalite Maliyet uygulamaları- proje hazırlığı KM toplama derleme ve analizler, Aktivite temelli maliyetler hesabı, mali departmanın dahil edilmesi, Kalite maliyetlerini tanımlamak, tablo oluşturmak, döküm yapmak Proje çalışmalarını başlatma, içeriğin verilmesi, açıklanması Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, pg 188-204 Part6 KM uygulamaları eğitmen sunumları
10 Kalite iyileştirme ve kalite maliyetlerini azaltama Problemli alanların bulunması, Kalite maliyet analizleri( Trend analizi, Pareto analizi) ekip yaklaşımı, ekip temelli çözüm üretme, müşteri memnuniyeti ile kalite maliyetinin ilişkilendirilmesi, Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 5
11 Tedarikçi Kalite Yönetiminde Kalite Maliyetleri: Tedarikçi seçimi, değerlendirilmesi, kalite kontrol yöntemlerinin seçimi, kalite maliyetlerinin belirlenmesi, maliyet düşürme çalışmaları. Uğur Naci, KOSGEB Tedarikçi ilişkileri, Ankara Eğitim Merkezi Yayın No: 39 Juran’s Quality Control handbook, Section 15
12 Uygulama çalışmalarının incelenmesi Kalite İyileştirme Süreci, Kalite Kategorilerinin belirlenmesi ve örnek maliyet tabloların yorumlanması, pareto analizi ve iyileştirme çalışmalarının planlanması aşamalarının örnek üzerinden incelenmesi. Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 6 Sayfa 188-204
13 Uygulama çalışmalarının incelenmesi Kalite İyileştirme Süreci, Kalite Kategorilerinin belirlenmesi ve örnek maliyet tabloların yorumlanması, pareto analizi ve iyileştirme çalışmalarının planlanması aşamalarının örnek üzerinden incelenmesi. Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Ünite 6 Sayfa 188-204
14 Temel Finansal ve mali tablo tanımlamaları: Direk malzeme, direk işçilik, indirek malzeme, indirek işçilik, sabit maliyet, kar- zarar vb. örnek çalışmaların incelenmesi Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition Appendix A
15 Problem Çözme Teknikleri ve 8D Metodolojisi KM yönetimde ve maliyet azaltmada problem çözmenin önemi, Pareto, Kök Neden Analizi, 5 kez neden, KT analizi, balık kılçığı, 8D adımları ve uygulanması, Ders alma ve öğrenen organizasyonlar, şirket hafızası yaratma. Part 8 Slaytları Sınıfta örnek uygulamalar
16 Projelerin sunulması Dersin gözden geçirilmesi ,genel tekrar , özet , soru ve cevaplar

 

Dersin Kitabı

Campanella, J., Principles of Quality Costs, ASQ Press, third edition 

Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Türk Z, Kalite Maliyetleri Yönetimi; Nobel yayınevi, Ankara, 2009,
 • ISBN:978-605-397-054-5,
 • Sipahi B, Yıldırım H., Kalite Maliyetleri, Türkmen Kitabevi,2004
 • Uğur Naci, KOSGEB Tedarikçi ilişkileri, Ankara Eğitim Merkezi
 • Yayın No: 39,
 • Juran’s Quality Control handbook, Section 15,
 • Tedarik Kalite Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri ve 8D eğitimi sunumları, teknik makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
15
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest