IE 326 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Envanter Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 326
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  IE 222 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel envanter planlama problemlerini tanıtmak ve çözüm yöntemleri konusunda bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Envanter planlama problemlerini formüle edebilecektir
  • Envanter planlama problemlerini çözmek için çeşitli tekniklere hakim olabilecektir
  • Sisteme en uygun çözüm yöntemini kullanabilecektir
  • Bulduğu sonucun performans analizini yapabilecektir
Ders Tanımı Bu dersin konuları arasında envanter planlamasının önemi, bir ve daha fazla ürünün envanter planlaması ile özel sınıflara giren ürünlerin envanter planlaması problemleri bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Envanter planlamanın bağlamı ve önemi Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 1 ve 3
2 Sabit talebi olan ürünler için sipariş miktarı. Ekonomik Sipariş Miktarı. Miktar indirimleri. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 5
3 Enflasyon. Sipariş miktarları üzerindeki sınırlar Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 5
4 Talebi zamanla değişkenlik gösteren ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 6
5 Rassal talebi olan ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
6 Rassal talebi olan ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
7 Rassal talebi olan ürünler: (s,Q), (R,S) sistemleri Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
8 A ve C sınıfı ürünler için envanter planlama Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 8 ve 9
9 Ara Sınav
10 Özel üretim ve dayanıksız mallar Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 10
11 Tek bir stok noktasında eşgüdümlü yeniden doldurma Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 11
12 Tedarik zinciri yönetimi. Çok kademeli envanterler: Belirli talep. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 12
13 Çok kademeli envanterler: Rassal talep Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 12
14 Sınıf içi çalışma
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Edward A. Silver, David F. Pyke, Rein Peterson, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley.

Donald Waters, Inventory Control and Management, Wiley.

Instructor notes and lecture slides.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
1
10
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
1
5
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest