CE 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayarın tümden işleyişi konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Terimler ve bunların arkasındaki işlemciler, birincil bellek, ikincil bellek giriş/çıkış, mikromimari, komut kümeleri, adresleme, akış denetimi, işletim sistemleri, birleştirici dil ve paralel mimariler gibi kavramlar ders içerisinde incelenecek ve bu kavramlar ödevler ile pekiştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Bir kullanıcı programının bilgisayarın katmanlı yapısında ne şekilde çalıştırıldığını anlayabilecek,
  • Bilgisayar donanım bileşenleri ile yazılım bileşenleri arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecek,
  • Bir bilgisayar işlevinin donanım veya yazılım tarafından gerçekleştirilebilmesi seçeneklerini ortaya koyabilecek,
  • Bir bilgisayar komutunun yazılım kodu halinden bir dizi donanım sinyali haline nasıl dönüştüğünü anlayabilecek,
  • Farklı donanım öğesi tercihlerinin bilgisayarın işleyiş hızı üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bilgisayar Donanım Bileşenleri, , Mikroprgramlama, Komut Kümesi, Birleştirici Dili Komutları, Paralel Mimariler

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Tanenbaum Bölüm 1
2 İşlemciler ve Birinci Bellek Tanenbaum Bölüm 2.1, 2.2
3 İkincil Bellek ve GirişÇıkış Tanenbaum Bölüm 2.3, 2.4
4 Merkezi İşlem Birimi Yongaları ve Veriyolları Tanenbaum Bölüm 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
5 Mikromimari Seviyesi: Örnekler ve Uygulama Tanenbaum Bölüm 4.1, 4.2, 4.3
6 Mikromimari Seviyesi: Tasarım ve Başarım Tanenbaum Bölüm 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
7 Dönemin gözden geçirilmesi  
8 Arasınav
9 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Genel Bakış, Veri Tipleri ve Düzeni Tanenbaum Bölüm 5.1, 5.2, 5.3
10 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Adresleme ve Komut tipleri Tanenbaum Bölüm 5.4, 5.5
11 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Akış Denetimi ve Örnekler Tanenbaum Bölüm 5.6, 5.7, 5.8
12 Birleştirici Dili Seviyesi: Komut Düzeni ve Makrolar Tanenbaum Bölüm 7.1, 7.2
13 Birleştirici Dili Seviyesi: Birleştirme Süreci, Bağlama ve Yükleme Tanenbaum Bölüm 7.3, 7.4
14 Paralel Bilgisayar Mimarileri Tanenbaum Bölüm 8
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Structured Computer Organization, A.S. Tanenbaum, 5th ed. 2006, PrenticeHall ISBN 0131485210
Önerilen Okumalar/Materyaller Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition, John L. Hennessy David A. Patterson David Goldberg, Morgan and Kaufmann

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
15
Ödev
8
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
3
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
27
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest