CE 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 303
Güz/Bahar
3
2
4
8

Ön Koşul(lar)
  SE 115 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi olmak isteyen öğrencilere temel işletim sistemleri bilgilerini vermektir. Ders süreç yönetimi, veri depolama sistemleri, giriş/çıkış denetimi konularında kapsamlı bir giriş sağlar. İş parçacığı programlama laboratuvar çalışmaları ile birlikte incelenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar kaynaklarının kullanımındaki verimi değerlendirebilir
  • Bilgisayar kaynaklarının kulanımındaki kolaylığı değerlendirebilir
  • Bilgisayarın tümden verimli kullanılması amacı ile bilgisayarın farklı bileşenleri arasında geliştirilen mekanizmaları değerlendirebilir
  • Sistem yazılımlarının geliştirilmesi konusundaki teknikleri anlayabilir
  • Kullanıcı programları ile sistem programlarını ayırdedebilir
Ders Tanımı İşletim Sistemi Yapıları, Süreç Yönetimi, Bellek Yönetimi, Dosya Sistemleri, Diskler, Giriş/Çıkış Sistemleri

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Silberschatz, Bölüm 1
2 İşletim Sistemi Yapıları Silberschatz, Bölüm 2
3 Süreçler Silberschatz, Bölüm 3
4 İş Parçacıkları Silberschatz, Bölüm 4
5 Merkezi İşlem Birimi İzlenceleme Silberschatz, Bölüm 5
6 Süreç Senkronizasyonu Silberschatz, Bölüm 6
7 Ölükilitler Silberschatz, Bölüm 7
8 Arasınav
9 Ana Bellek Silberschatz, Bölüm 8
10 Sanal Bellek Silberschatz, Bölüm 9
11 Dosya Sistemi Arayüzü Silberschatz, Bölüm 10
12 Dosya Sistemi Uygulama Silberschatz, Bölüm 11
13 Büyük Veri Depolama yapısı Silberschatz, Bölüm 12
14 Giriş/Çıkış Sistemleri Silberschatz, Bölüm 13
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı A. Silberschatz, P.B. Galvin and Greg Gagne “Operating System Concepts”, 7th Ed., Wiley, 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller A. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd. Ed. PrenticeHall, 2007W. Stallings, “Operating Systems: Internals and Design Principles” 6th Ed., PrenticeHall, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
7
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
15
Ödev
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
13
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest